Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

Hepinize en içten dileklerimle ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı'na hoş geldiniz diyorum.

1977'de başladığım meslek hayatıma 1985'den beri kendi hukuk bürom ile devam etmekteyken bilahare aynı mesleği seçen oğlum Av. Murat Kaan ORAL ile birlikte 2009 senesinden bu yana ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı olarak çalışmaya devam etmekteyim.
İlk günkü heyecanım ve bugünkü deneyimim ile birlikte her zaman daha iyi ve ilkeli hizmet vermeye ben ve büro arkadaşlarım devam etmekteyiz.

Sitemizin son halini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Saygılarımla
Av. Şerife Deniz ORAL 
Kurucu Ortak

Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

FAALİYET ALANLARI

İDARE VE VERGİ HUKUKU
İDARE VE VERGİ HUKUKU

Büromuz idari işlemler, imar sorunları, ihale dosyası ve teklif hazırlama işlemleri, ihalelere karşı idari başvuru ve dava yolları, ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerine karşı korunma yolları, idari işlemlere ilişkin iptal davaları, tam yargı davaları ile Vergi hukukundan doğan ödeme emrini iptal davaları, gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları, vergi mevzuatından doğan diğer davalar konusunda çok sayıda müvekkile dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

DEVAMI
İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU

Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı'na dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, alt işveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektir. İşveren ve işçi arasında iş kanunu, iş sözleşmesinin feshi ve iş kazalarından dolayı doğabilecek uyuşmazlıklarda işletmeleri davalarda temsil etmekteyiz.

DEVAMI
GAYRİMENKUL HUKUKU
GAYRİMENKUL HUKUKU

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ülkemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız.  Kadastro, orman ve 2B davaları, kamulaştırma davaları, kat mülkiyeti değişiklikleri, tapu işlemleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması veya hazır sözleşmelere yorum verilmesi, ipotek, yabancıların taşınmaz edinme hakkı ve imar sorunları ile ilgili konularda destek vermekteyiz.  Gayrimenkul hukuku alanında ayrıca aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir. a. Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları tarafları anlaştırarak veya dava yoluyla çözümlemek, b. Gayrimenkul alım satım, kiralama, yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların çözülmesi, c. Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin devlet kurumları nezdinde tamamlanması, d. Hazine arazilerinin çok amaçlı kullanımına yönelik kiralanması ve satın alınması ile ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü ve takibinin yapılması, e. Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin hazırlanması, f. Gayrimenkul üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı tesisi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bunlar hakkındaki davaların tesisi, g. Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları, h. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaf ve tahliye davaları, i. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi ile tapu iptali ve tescili davalarının tesisi.

DEVAMI