Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

Hepinize en içten dileklerimle ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı'na hoş geldiniz diyorum.

1977'de başladığım meslek hayatıma 1985'den beri kendi hukuk bürom ile devam etmekteyken bilahare aynı mesleği seçen oğlum Av. Murat Kaan ORAL ile birlikte 2009 senesinden bu yana ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı olarak çalışmaya devam etmekteyim.
İlk günkü heyecanım ve bugünkü deneyimim ile birlikte her zaman daha iyi ve ilkeli hizmet vermeye ben ve büro arkadaşlarım devam etmekteyiz.

Sitemizin son halini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Saygılarımla
Av. Şerife Deniz ORAL 
Kurucu Ortak

Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

FAALİYET ALANLARI

DAVA, TAHKİM VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER
DAVA, TAHKİM VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir.  Müvekkillerimizin çeşitlilik arz etmesi, yabancı ülkelerin önde gelen hukuk firmaları ile irtibat kurmaya ve davaları uluslararası boyutta da takip edebilme yeteneğine kavuşmamıza neden oldu. Bugün bünyemizde, halen sürdürmekte olduğumuz uluslararası davalar ve bu davaların çözümü için her an irtibat halinde bulunduğumuz yabancı hukuk büroları bulunmaktadır. Duruşma yoluna başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için de aynı efektif çözümleri sunmaktayız. Büromuz bünyesinde birçok tahkim davası da çözüme kavuşturulmuştur. Özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye'de uygulanması konusunda büromuz önemli tecrübelere sahiptir.  Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, inşaat ve benzeri sektörlerdeki ihtilafların çözümlenmesinde tahkim yoluna sık başvurulmaktadır. Ayrıca, ticari yargılama alanında sözleşmeden doğan ihtilaflar ve zararın giderilmesi yönünde de tecrübelerimiz bulunmaktadır.

DEVAMI
REKABET HUKUKU
REKABET HUKUKU

Müvekkilimiz şirketlere Rekabet Hukuku kapsamında aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktayız; a. Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık, b. Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek, c. Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi, d. Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmalara ilişkin savunma ve duruşma aşamasında temsili, e. Rekabet Kurumu kararları aleyhine iptal davası açılması, f. Yöneticilere eğitim verilmesi

DEVAMI
SAĞLIK HUKUKU
SAĞLIK HUKUKU

Tıp mesleğinin icrası sırasında meydana gelen ve tarafları maddi ve manevi olarak sorumluluk altına sokabilecek tıbbi hata ve malpraktis halleriyle ilgili olarak aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktayız. • Özel Sağlık Kurumlarının sorumlulukları, Hekimler ile Yardımcı Sağlık Personelinin ve Paramedikallerin sorumlulukları ve Hasta Hakları ile ilgili konularda yazılı ve sözlü görüş vermek, davaların takibini yapmak. • Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Karşısında Sağlık Hizmeti Sunucularının Danışmanlığı yapmak, • İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumlarının; Özel Hastaneler Yönetmeliği'ne göre ruhsat almış Hastaneler, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan Tıp Merkezleri, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden Tıp Merkezleri ve Dal Merkezlerinin, Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Özel Sağlık Kurumlarının; Diyaliz Merkezleri ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer Özelleşmiş Tedavi Merkezleri Tanı, Tetkik ve Görüntüleme Merkezleri ile Laboratuvarları'nın ve diğer Sağlık Hizmet Sunucularının; Optisyenlik Müesseseleri, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Tedarikçileri, Kaplıcalar ve Eczanelerin, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri ve SGK ile yapılmış olan sağlık hizmeti satın alım sözleşmeleri çerçevesindeki hak ve yükümlükleri konusunda yazılı veya sözlü görüş sunmak, • T.C.Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak denetimler öncesinde denetime hazırlık çalışmalarına yardımcı olmak konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

DEVAMI