AİLE VE MİRAS HUKUKU

AİLE VE MİRAS HUKUKU

ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı aile ve miras hukuku konularında önde gelen hukuk bürolarından biridir ve söz konusu alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Anlaşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözmek için üstün kalitede danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Özellikle, yabancılık unsuru taşıyan aile ve miras hukuku ihtilaflarında, zaman ve maliyet öğelerinden tasarruf edebilmek adına, yetkili mahkemede dava açılmadan önce danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Aile ve Miras Hukuku kapsamında hizmetleriz genellikle şunlardır:
- Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
- Boşanma Davaları
- Velayet Davaları
- Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar
- Mirastan Kaynaklanan Meseleler
- Uluslararası Aile ve Miras Hukuku Davaları
- Dava Takibi