Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

Hepinize en içten dileklerimle ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı'na hoş geldiniz diyorum.

1977'de başladığım meslek hayatıma 1985'den beri kendi hukuk bürom ile devam etmekteyken bilahare aynı mesleği seçen oğlum Av. Murat Kaan ORAL ile birlikte 2009 senesinden bu yana ORAL&ORAL Avukatlık Ortaklığı olarak çalışmaya devam etmekteyim.
İlk günkü heyecanım ve bugünkü deneyimim ile birlikte her zaman daha iyi ve ilkeli hizmet vermeye ben ve büro arkadaşlarım devam etmekteyiz.

Sitemizin son halini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Saygılarımla
Av. Şerife Deniz ORAL 
Kurucu Ortak

Kurucu Ortaktan Hoşgeldiniz Mesajı

FAALİYET ALANLARI

GAYRİMENKUL HUKUKU
GAYRİMENKUL HUKUKU

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ülkemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız.  Kadastro, orman ve 2B davaları, kamulaştırma davaları, kat mülkiyeti değişiklikleri, tapu işlemleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması veya hazır sözleşmelere yorum verilmesi, ipotek, yabancıların taşınmaz edinme hakkı ve imar sorunları ile ilgili konularda destek vermekteyiz.  Gayrimenkul hukuku alanında ayrıca aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir. a. Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları tarafları anlaştırarak veya dava yoluyla çözümlemek, b. Gayrimenkul alım satım, kiralama, yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların çözülmesi, c. Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin devlet kurumları nezdinde tamamlanması, d. Hazine arazilerinin çok amaçlı kullanımına yönelik kiralanması ve satın alınması ile ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü ve takibinin yapılması, e. Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin hazırlanması, f. Gayrimenkul üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı tesisi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bunlar hakkındaki davaların tesisi, g. Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları, h. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaf ve tahliye davaları, i. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi ile tapu iptali ve tescili davalarının tesisi.

DEVAMI
İCRA VE İFLAS HUKUKU
İCRA VE İFLAS HUKUKU

Büromuz özelikle kurumsal icra konusunda şirketlere geniş kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile teknolojiyi de kullanarak hizmet vermekte ve müvekkillerinin alacaklarını en kısa sürede tahsil etmektedir. İcra takibi, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi, borçlu hakkında istihbarat konusunda şirketlere hizmet vermekteyiz. İflas halinde olan şirketlere borçların yapılandırılması, alacaklılar ile görüşmelerin yürütülmesi konularında destek vermekteyiz.

DEVAMI
ULUSLARARASI HUKUK
ULUSLARARASI HUKUK

Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde hukuki konulardaki taleplerinin karşılanması, Türk işletmelerinin yabancı firmalar ile ya da diğer ülkelerdeki yatırımlarına ilişkin ticari ilişkilerinde desteklenmesi verdiğimiz hizmetlerdendir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının olaylara göre yorumlanması konularında da hizmet vermekteyiz.  Büromuz yabancı ülkelerde bulunan çok sayıda avukatlık bürosu ve hukuk hizmet ağı ile ilişki halindedir ve bu ülkelerin hukukuna dair konularda müvekkillerine destek sunmaktadır.

DEVAMI