GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKUL HUKUKU

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara mülkiyetlerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık ve her türlü gereken işlemlerin idari mercilerde yapılması yönünde hizmet vermekteyiz. Ülkemize artan sayıda yabancı sermaye girişiyle, doğrudan yabancı yatırımcı veya ortaklıklar yoluyla planlanan ticari amaçlı gayrimenkul geliştirme projelerinin hukuki danışmanlığını yapmaktayız. 
Kadastro, orman ve 2B davaları, kamulaştırma davaları, kat mülkiyeti değişiklikleri, tapu işlemleri, kira sözleşmelerinin hazırlanması veya hazır sözleşmelere yorum verilmesi, ipotek, yabancıların taşınmaz edinme hakkı ve imar sorunları ile ilgili konularda destek vermekteyiz. 

Gayrimenkul hukuku alanında ayrıca aşağıdaki hizmetler verilebilmektedir.
a. Gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları tarafları anlaştırarak veya dava yoluyla çözümlemek,
b. Gayrimenkul alım satım, kiralama, yapı ve inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların çözülmesi,
c. Gayrimenkul ile ilgili işlemlerin devlet kurumları nezdinde tamamlanması,
d. Hazine arazilerinin çok amaçlı kullanımına yönelik kiralanması ve satın alınması ile ilgili her türlü hukuki sorunun çözümü ve takibinin yapılması,
e. Arsa payı karşılığı kat yapım sözleşmelerinin hazırlanması,
f. Gayrimenkul üzerinde ipotek, satış vaadi, intifa hakkı, geçit hakkı tesisi ile bu haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi ve bunlar hakkındaki davaların tesisi,
g. Mimari projenin düzeltilmesi ve değiştirilmesi davaları,
h. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaf ve tahliye davaları,
i. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi ile tapu iptali ve tescili davalarının tesisi.