REKABET HUKUKU

REKABET HUKUKU

Müvekkilimiz şirketlere Rekabet Hukuku kapsamında aşağıdaki hukuki hizmetleri sunmaktayız;
a. Rekabet ihlallerini önleyici danışmanlık,
b. Rekabet hukuku mevzuatına uyumlu olarak birleşme ve devralma işlemlerinde hukuki destek,
c. Akdedilen sözleşmelerin rekabet hukuku kurallarına uygunluğunun değerlendirilmesi,
d. Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen soruşturmalara ilişkin savunma ve duruşma aşamasında temsili,
e. Rekabet Kurumu kararları aleyhine iptal davası açılması,
f. Yöneticilere eğitim verilmesi