İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

Büromuzun İş Hukuku ile ilgili verdiği hizmetler İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı'na dair şirket yöneticilerine genel bilgilendirme yapılması, işveren, alt işveren arasındaki ilişkilerden kaynaklanabilecek sorunların önceden öngörülmesi, işyeri feshine dair sorunlar, farklı çalışma şekillerine göre iş sözleşmelerinin hazırlanması, ücretler ile ilgili düzenlemelere dair bilgilendirmeler, çalışma süreleri ve tatiller, iş sözleşmesi feshinden doğan sorunlar için müvekkillerine iş hayatının tümünü kapsayacak şekilde görüş bildirmektir.
İşveren ve işçi arasında iş kanunu, iş sözleşmesinin feshi ve iş kazalarından dolayı doğabilecek uyuşmazlıklarda işletmeleri davalarda temsil etmekteyiz.