FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye'de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda birçok konvansiyona taraf olarak ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
Marka ve Patent avukatlarımız Fikri ve Sınaî Haklar konularında hem teorik hem pratik deneyime sahiptirler.
Özellikle yabancı marka, patent, endüstriyel tasarımların Türkiye'de tescili, korunması ve Türk marka, patent ve endüstriyel tasarımlarının yabancı ülkelerde tescili ve korunması konularında çalışan departmanımız müvekkillerine en iyi hizmeti sunmaktadır.

Sağladığımız Hizmetler;
a. Marka ve haklarına ilişkin her türlü işlem,
b. Patent haklarına ilişkin her türlü işlem,
c. Telif hakları,
d. Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
e. Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
f. Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri,
g. Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmanlık ve sözleşmeleri hazırlamak,
h. Endüstriyel tasarım başvuruları.