Av. Gülsevin Sönmez

Av. Gülsevin Sönmez

Av. Gülsevin Sönmez

2019 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2020 yılında İstanbul Barosu’na kaydolarak avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır. Halihazırda İstanbul Medipol Üniversitesi’nde özel hukuk alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 
İş Hukuku, İcra İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Yabancılar Hukuku, Aile Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında dava takibi ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirmektedir. 

Eğitim
Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans , 2019
Kayıtlı Olduğu Baro
İstanbul Barosu
Yabancı Dil
İngilizce
E-Posta
gulsevin@oral.av.tr